Lesaanbod

Bij Drumfanfare St. Anna is mogelijk om les te volgen op trompet/ trombone/ bariton/ saxofoon of trommel. De opleiding wordt intern verzorgd en het instrument wordt beschikbaar gesteld door de vereniging. Er wordt lesgegeven door ervaren (muziekschool) instructeurs. Voor meer informatie over de instructeurs klik hier.

Het is altijd mogelijk om een gratis proefles in te plannen. Neem hiervoor contact op met secretariaat@drumfanfarestanna.nl of kom een keer kijken! De repetitie begint om 19.30 uur op de donderdagavond.

De lessen zijn op donderdag voorafgaande aan de repetitie van het grote orkest, omdat we de onderlinge band binnen alle leden van de verenging erg belangrijk vinden en voor ouders is dit vaak ook makkelijk omdat repetitie en les dan aansluitend plaats vinden op dezelfde dag (als ze gaan instromen bij de repetitie van het orkest). De les duurt 20 à 30 minuten en vinden plaats tussen 18.00 - 19.30.

Gemiddeld doet men na ongeveer 2 jaar voor het eerst mee met het “grote” orkest. De lessen lopen dan daarnaast nog wel door. Wel willen we een goede basis meegeven. De lessen zullen daarom doorgaan tot een bepaald niveau bereikt is. Het behalen van A- B examen wordt gestimuleerd, maar is niet verplicht.

Het is het de insteek om leerlingen leden zo snel mogelijk te laten meedoen met optredens van het orkest (bijv. met de kermis en/of tijdens het concert), ook als er nog niet meegedaan wordt met de repetities van het "grote” orkest.
Drumfanfare St. Anna wil muziek maken voor iedereen betaalbaar houden. Daarom is de keuze gemaakt om de lessen zelf te verzorgen en geen muziekverplichting op te leggen. Naast de contributie wordt voor de lessen wel een eigen bijdrage gevraagd om gedeeltelijk tegemoet te komen in de kosten van de instructeur. De resterende deel van de instructeurs kosten wordt dus vergoed door de Drumfanfare. Er wordt daarom wel verwacht dat men als (ouders van) lid, waar kan, mee helpt met activiteiten om geld binnen te brengen voor de vereniging (zoals bijvoorbeeld helpen bij de rommelmarkt/ flyeren/ rondgaan met loterij of donateurskaarten).

Het kan voorkomen dat de instructeur merkt dat het kind, met 8 jaar, fysiek nog niet in staat is om aan een blaasinstrument te beginnen. Dan kan er aangeraden worden om eerst te starten met blokfluit of nog even een jaartje te wachten. 

Contact

Sponsoren

Alfons Thus Groenonderhoud

Repetitietijden

Donderdagavond
19:30 - 21:30