Lid Worden

 
AANMELDEN ALS (ASPIRANT) LID 
 
Om lid te worden van Drumfanfare St.Anna kun je jezelf, zoon of dochter aanmelden als (aspirant) lid op donderdagavond voor, tijdens of na de repetitie bij een van de aanwezige bestuursleden. Natuurlijk kan dat ook via info@drumfanfarestanna.nl. 
 
 
DRUMFANFARE ST. ANNA PLAN (JEUGD) OPLEIDING          
 
Uitgangspunten: 
 
• Plezier in samen muziek maken. 
• Uitgaan van de interesses en capaciteiten van het kind. 
• De opleiding is intern, dus geen verplichting tot muziekschool (en de daarmee samenhangende hoge muziekschool kosten). Wel is er een eigen bijdrage voor de lessen en wordt verwacht dat men meehelpt bij activiteiten van de vereniging om zo de kosten van instrumenten en instructeur betaalbaar te houden. 
• Vanaf 8 jaar kan er les genomen worden op een instrument naar keuze. Er is geen vooropleiding nodig en het noten lezen wordt spelenderwijs aangeleerd. (blokfluit les of muzikale vorming zijn geen verplichting) 
• Uiteraard is blokfluitles altijd een goede start om in aanraking te komen met het muziek maken. Het is mogelijk voor kinderen vanaf groep 4 (ong. 7 jaar en ouder) om muzikale vorming te volgen ter voorbereiding voor muziekles op een instrument en om kennis te maken met de verschillende instrumenten. 
 
Wat bieden wij: 
• Interne opleiding op instrument. 
• Instrument en uniform in bruikleen van de vereniging. 
• Aangezien een drumfanfare vooral op de weg muziek maakt is de discipline van het marcheren ook onderdeel van de opleiding. 
• Zo snel mogelijk mee op de weg. (als je dit leuk vindt) 
• Een leuke, gezellige, kleine vereniging met allerlei activiteiten (waaronder een jaarlijkse feestmiddag / avond), waarbij het groepsgevoel gestimuleerd wordt. Iedereen hoort erbij! 
• Muziek maken is goed voor je ontwikkeling, motoriek en het is ontspanning.
  
Blokfluitles voor kinderen vanaf groep 4 (7 jaar en ouder) 
 
Doel: 
Er wordt kennis gemaakt met de mogelijkheden van muziek in het algemeen en blaasmuziek en slagwerk in het bijzonder. Er wordt ontdekt hoe leuk het is om samen muziek te maken, met name de blokfluit. Spelenderwijs wordt basiskennis, zoals ritme en notenschrift, aangeleerd als basis voor de verdere muzikale ontwikkeling. 
Muziekles op een instrument naar keuze voor kinderen (en volwassenen) van 8 jaar en ouder 
Doelgroep: 
Kinderen vanaf minimaal 8 jaar die graag willen trommelen, een koperinstrument (trompet, bariton, trombone) of saxofoon willen spelen. 
Voor kinderen die een instrument willen gaan bespelen of nog niet zeker weten wat ze leuk vinden is blokfluit les altijd een goede voorbereiding. Wij stimuleren dit zeker, maar het hoeft niet. Zoals gezegd wordt er uitgegaan van de interesses en de capaciteiten van het kind. 
Het kan voorkomen dat de instructeur merkt dat het kind, met 8 jaar, fysiek nog niet in staat is om aan een blaasinstrument te beginnen. Dan kan er aangeraden worden om toch te starten met blokfluit of nog even een jaartje te wachten. 
Les 
Er wordt lesgegeven door een ervaren instructeur. De instrumentale opleiding is intern en er is geen verplichting tot les op de muziekschool. Drumfanfare St. Anna wil muziek maken voor iedereen betaalbaar houden. Naast de contributie wordt een eigen bijdrage gevraagd om gedeeltelijk tegemoet te komen in de kosten van de instructeur Ook wordt er verwacht dat men als (ouders van) lid mee helpt met activiteiten om geld binnen te halen voor de vereniging. (zoals rommelmarkt / flyeren / donateurskaarten) Verder is het de insteek om aspirant leden zo snel mogelijk te laten meedoen met optredens van het orkest (bijv. met de kermis en/of tijdens het concert). Wel willen we een goede basis meegeven. De lessen zullen daarom doorgaan tot een bepaald niveau bereikt is.  (ook als er al wel mee geoefend en/ of opgetreden wordt met het orkest). Het behalen van A- B examens worden gestimuleerd, maar is niet verplicht. 
Algemeen 
Oefentijden: 
Alle lessen zijn op donderdagavond vanaf 18.30 uur in schuttersgebouw St. Anna. 
Het orkest repeteert vanaf 19.30 uur. 
Uitvoeringen 
 
* Alle leerlingen verzorgen de muzikale opening van het oliebollen feest en doen mee met de afsluiting van het jaar voor de zomervakantie 
  
Beëindigen lidmaatschap 
Bij een eventueel einde van het lidmaatschap is het betreffende (aspirant) lid verplicht de contributie te voldoen tot het einde van het betreffende jaar. Leerlingen betalen de eigen bijdrage tot het eind van de maand opvolgend aan de maand waarin men stopt. Opzegging kan bij een van de bestuursleden of via info@drumfanfarestanna.nl