Bestuur / Commissies

Onze vereniging vormt voor de diverse te organiseren activiteiten commissies. Te denken is dan bijvoorbeeld aan de jaarlijkse rommelmarkt en de feestavond. In iedere commissie heeft minimaal één bestuurslid zitting. De commissie heeft tot taak voorstellen uit te werken ten aanzien van het te organiseren evenement.
De leden van de vereniging worden vriendelijk verzocht te helpen bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de evenementen. 

Bestuur 2024

Voorzitter
Ronald Stokman

Penningmeester
Jurjen van Dulmen

Secretaris
Patricia Aaldering

Jeugd
Mariëlle van Zelst

Muziek
Jurjen van Dulmen

Algemeen /Evenementen
Eric Polman

Algemeen /Evenementen
Bas Koenders

Commandant
Eric Polman

Commissies 2024

Muziekcommissie
Jurjen van Dulmen
Ronald Stokman
Mariëlle van Zelst 
Bram Polman
 
Rommelmarkt commissie
Bas Koenders
Danny Bouwman
Wilco van Silfhout
Danny van Haften
Luuk van Zelst

Commissie Jubileum
Luuk van Zelst
Marielle van Zelst
Nancy Ledderhof
Fleur Wouters
Koen Polman
Kamiel ter Heerdt
Wilma Willemsen
Jurjen van Dulmen
Danny Bouwman
Stan van Zelst

Donateurskaarten & Amerikaanse loterij
Penningmeester

Commissie Ledenwerving & Jeugd
Elki Lentjes
Fleur Wouters
Stan van Zelst

BBQ/Feestmiddag
Patricia Aaldering
Wilco van Silfhout
Bram Polman
Wilma Willemsen

Kascommissie 2024
Bram Polman
Gemma Geven
Reserve: Gemma Geven

Website
Bram Polman 

Oliebollenparty commissie
Eric Polman
Maik Stokman
Richard Bouwman

Uniformen

Mariëlle van Zelst
Maria Bouwman

Aanspreekpunt instrumenten
Luuk van Zelst

Activiteiten/sponsoring
Penningmeester

Contact

Sponsoren

Alfons Thus Groenonderhoud

Repetitietijden

Donderdagavond
19:30 - 21:30