Lid Worden

Voor meer informatie, om een keer te komen kijken, of voor een of meerdere gratis proeflessen kun je mailen met secretariaat@drumfanfarestanna.nl of appen met 06-31910075.

Om lid te worden van Drumfanfare St.Anna kun je jezelf, zoon of dochter aanmelden als (aspirant) lid op donderdagavond voor, tijdens of na de repetitie bij een van de aanwezige bestuursleden. Natuurlijk kan dat ook via secretariaat@drumfanfarestanna.nl.

Uiteraard is een gratis vrijblijvende proefles altijd mogelijk.
Klik hier voor meer informatie over het lesaanbod

Oefentijden:
Alle lessen zijn op donderdagavond in Schuttersgebouw St. Anna.
De lessen duren ongeveer 20 tot 30 minuten. De lestijden tussen van 18:00 tot 19:30. Daarna repeteert het grote orkest.

Onze uitgangspunten:
• Plezier in samen muziek maken.
• Uitgaan van de interesses en capaciteiten van het kind/ de persoon
• Vanaf 8 jaar kan er les genomen worden op een instrument naar keuze. Er is geen vooropleiding nodig en het noten lezen wordt spelenderwijs aangeleerd.

Wat bieden wij:
• Een betaalbare interne opleiding op instrument door ervaren instructeurs.
• Instrument en uniform in bruikleen van de vereniging.
• Aangezien een drumfanfare vooral op de weg muziek maakt is de discipline van het marcheren ook onderdeel van de opleiding.
• Zo snel mogelijk mee op de weg. (als je dit leuk vindt)
• Een leuke, gezellige, kleine vereniging met allerlei activiteiten (waaronder een jaarlijkse feestmiddag/ avond), waarbij het groepsgevoel gestimuleerd wordt. Iedereen hoort erbij!
• Muziek maken is goed voor je ontwikkeling, motoriek en het is ontspanning
Gemiddeld doet men na ongeveer 2 jaar voor het eerst mee met het “grote” orkest. De lessen lopen dan daarnaast nog wel door.

Kosten:
Als na de proefles/ periode besloten wordt lid te worden is er bij inschrijving eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 25,-. Na inschrijving ontvangt u het lesmateriaal/ muziekpapieren en een instrument in bruikleen. En zodra er wordt deelgenomen aan het orkest ook een muziekstandaard en een pak in bruikleen. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september.

De contributie die in rekening wordt gebracht bedraagt voor onze jeugdleden t/m 18 jaar momenteel € 80,- per jaar, voor leden boven de 18 jaar is dit 100 euro (inclusief €10 koffiegeld). Daarnaast wordt er, indien er les gevolgd wordt bij een van onze professionele trompet/ saxofoon of slagwerklessen instructeurs, een eigen bijdrage voor de lessen gevraagd van € 105,- per jaar. (*bedragen 2022)

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar vindt er niet automatisch teruggave plaats. Bij opzegging binnen 2 jaar na het volgen van een opleiding bij een van de instructeurs kan er na ratio een extra eigen bijdrage van maximaal 200 euro naar voor de gevolgde lessen gevraagd worden om tegemoet te komen aan de kosten die door de vereniging in de opleiding zijn gestoken. Als de leerling langer dan 5 jaar les wil blijven volgen dan zijn de leskosten vanaf het 6e jaar volledig voor eigen rekening.

Voor de repetitie en in de pauze is er fris (of koffie) te koop voor €0.50, ranja wordt gratis aangeboden. Kosten voor drankjes na de repetitie worden vastgesteld op basis van de prijzen van Schutterij sint Anna.  

Contact

Sponsoren

Alfons Thus Groenonderhoud

Repetitietijden

Donderdagavond
19:30 - 21:30