DRUMFANFARE ST. ANNA OUD-ZEVENAAR HEEFT EEN NIEUWE DIRIGENT.

 

Na een uitgebreide selectie procedure is afgelopen donderdag 3 mei, de uit Zetten afkomstige dirigent Harald Franken begonnen bij drumfanfare St. Anna uit Oud-Zevenaar. Eind 2017 werd er na jarenlange samenwerking afscheid genomen van dirigent Wim Neijenhuis en in de tussentijd heeft Nick Reuter de vereniging uit de brand geholpen als interim-dirigent. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor hebben we de tijd kunnen nemen om op zoek te gaan naar een vaste dirigent die zorgt voor een frisse wind en goed past bij de vereniging

Franken heeft een ruime ervaring als muzikant, dirigent en muziekleraar. Als 8 jarig jongetje is hij begonnen op trompet bij de Zettense harmonie Crescendo. Hij heeft 20 jaar als kleinkoper blazer, trompet, cornet en bugel gespeeld bij het orkest van de Koninklijke Marechaussee. Tegenwoordig speelt Franken bij het Reünie Orkest Artillerie.

Diverse muziekverenigingen hebben onder zijn onder zijn leiding een grote groei doorgemaakt. Vaak in leden aantal, maar zeker in muzikale zin, wat regelmatig heeft geleid tot promotie naar een hogere divisie tijdens de muziekconcoursen. Daarnaast heeft Harald Franken een grote lespraktijk waar les gegeven wordt in hout- en koperblazers.

De leden en het bestuur hebben zin in de samenwerking met onze nieuwe dirigent: “We zijn druk bezig met plannen maken. Op de eerste repetitie is al een begin gemaakt met het vernieuwen van het repertoire. We hopen hiervan het eerste resultaat tijdens de kermis in juni te kunnen presenteren. In overleg met Harald willen we nieuwe muzikale uitdagingen zoeken, bijvoorbeeld een groots opgezet concert. Het klinkt nog ver weg, maar we laten onze gedachten al gaan over de viering van ons 70-jarig bestaan in 2020. We zijn een gezonde, jonge vereniging en om dat te behouden gaan we samen met onze dirigent op zoek naar mogelijkheden om te groeien. We denken daarbij aan het werven van muzikanten die al enige ervaring op hun instrument hebben, maar we willen ook onze interne (jeugd-) opleiding verder uitbreiden. U merkt het al, u zult nog veel van ons horen in de nabije toekomst.

De Rommelmarkt was weer een groot succes! Wij willen alle bezoekers, sponsoren en iedereen die aan dit succes hebben meegewerkt hartelijk bedanken! Graag tot volgend jaar!

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 10 mei 2018 houden we weer onze jaarlijkse rommelmarkt. Wij komen op dinsdag 08 mei vanaf 18.00 uur langs de deuren in Oud Zevenaar om bruikbare spullen op te halen. De bruikbare spullen kunnen ook gebracht worden op dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei vanaf 18.30 uur in schuttersgebouw St. Anna.